Het domein

Over ons

Ik en mijn echtgenote waren al op jonge leeftijd betrokken met de natuur.

Toen we de terreinen van ’t Witven bezochten, de prachtige vijvers omringd door natuurlijke elementen was er iets dat onze aandacht trok, na een paar maanden onderzoek besloten we de terreinen aan te kopen.

De combinatie van hengelsport en natuur , de rust tijdens het vissen met het gezang van de vogels op de achtergrond, was de start van een project en we besloten het om te dopen in Hengelsport & Natuurdomein ’t Witven.

Onze visie is om een habitat te creëren waar het clubleven in de hengelsport een eenheid vormen met de natuur.

Welkom Mario & Judelyn.

Geschiedenis

De terreinen gelegen in de “Witvenbosschen” , werden in 1905 aangekocht door de steenbakkerijen nv De Toekomst Beerse, in 1981 werden de terreinen over gekocht door de Heer Andreas Van Gorp (mede eigenaar van de steenfabrieken), waar wij het domein van kochten.

Het toenmalig ontginningsgebied voor klei, als grondstof voor de steenbakkerijen.

Het domein heeft voor Beerse een historische betekenis, niet alleen als industrie maar hier heeft men zowel de klei nog machinaal als met de hand ontgonnen ( het Kleidabben), daarom worden de inwoners van Beerse de “Kleidabbers” genoemd.

Na het ontginnen van de klei ontstonden er diepe kleiputten die later natuurlijke vijvers werden, in de jaren 1950 werd er door de werklieden hier een vis club opgericht, tot op heden zijn er nog steeds leden van de” Kleidabber” generaties in ons clubverband.

Mooi verhaal dat kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen kunnen genieten van een stuk natuur gecreëerd door hun Grootouders.